Italia: Covid-pass for å gå på jobb.

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Demonstrasjoner rettes mot fagbevegelsen som har godtatt Covid-passet.

Italia: Covid-pass for å gå på jobb.

Italia er på nytt "rammet" av demonstrasjoner. Nå er det ulike grupperinger som er mot koronavaksine som har mobilisert. Det er liten tvil om at mange blant disse hører til godt ute på høyresiden politisk, eller fascistisk side, som har en lang tradisjon i Italia som går helt tilbake til "Il Doce" Benito Mussolinis "storhet" i mellomkrigstiden.

Den konkrete bakgrunnen for demonstrasjonene nå er de nylig innførte stramme reglene i arbeidslivet gjeldende fra 15. oktober. Der må du enten være vaksinert, ha bevis på at du har hatt korona eller teste deg annen hver dag for å komme inn på egen arbeidsplass. Hvis ikke kan du bli fratatt lønn, ilagt en bot hvis du møter opp, men ikke miste jobben. Dette er de strengeste reglene i Europa.

Mye av sinnet fra høyresiden har rettet seg mot fagbevegelsen som ikke har protestert mot de nye reglene. Det er tre landsorganisasjoner i Italia, delt etter ideologiske linjer. CGIL, tidligere ansett som kommunistisk, UIL som er "sosialdemokratisk/nøytral" og CISL som har stått det forfalne sosialistpartiet nærmest. Det er den førstnevnte CGIL som har blitt hardest rammet med fysiske angrep på deres kontorer, ikke minst på hovedkvarteret i Roma.Les mer.

Men de har tatt til motmæle sammen med de to øvrige landsorganisasjonene i en omfattende demonstrasjon mot fascismen.

Situasjonen i Italia er at mange fortsatt lar være å vaksinere seg, noen som er noe forbedret gjennom de nye reglene. 80 prosent av befolkningen over 12 år er nå vaksinert.

Les mer.