Ingen EU-plan for Moria-leiren

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Hellas får lite direkte EU-hjelp i Moria-krisen

Ingen EU-plan for Moria-leiren

Det kommer ingen EU-plan som skal avhjelpe situasjonen for de 13000 flyktningene som er teltløse på øya Moria i Hellas. Internt er EU ikke enige om hva som skal skje. Det har fått Tyskland og Frankrike, som er EUs motor, til å antyde at de to til sammen kan ta imot 400 barneflyktninger som nå er fraktet til fastlandet. EUs kommissær for flyktningspørsmål, Ylva Johanson, har sagt at kommisjonen vil bidra til å dekke reisekostnadene for omplassering internt i EU. Men der stopper det.

Men på neste EU-toppmøte legges det 24.-25. september legges det fram et nytt forslag til en slags felles migrasjonspolitikk. Den skal i prinsippet bestå av tre deler. Den første delen går ut på stoppe/hjelpe flyktningene i nærliggende land som Tyrkia, Libya, Tunisia og Marokko og andre ved hjelp av økonomiske midler.

Det andre er tiltak for bedre grensekontroll styrking av Frontex samt retur og avskjæring av flyktningebåter.

Det tredje trinnet er bedre regler for behandling av asylsøknader for å avhjelpe situasjonen i førsteleddsland som Italia, Spania, Malta og Hellas.  Dublin-konvensjon krever at alle asylsøknader skal behandles i det land en flyktning først kommer til.  Nå snakker man om en "effektiv solidaritet" som skal prøve å avdempe effekten av dette. Det er et nytt forsøk på en fordeling av flyktninger internt i EU. Det forsøkte også den forrige kommisjonen  under ledelse av Jean-Claude Juncker i 2015 etter Syria-strømmen. Vedtakene ble aldri fulgt opp i praksis etter sterk motstand fra i første rekke Polen og Ungarn, men også andre Østeuropeiske land. Polen kunne ta noen dersom de var kristne, men ingen muslimer, takk.

Toppmøtet vil også måtte dreie seg om brexit siden Storbritannia har sagt at de ikke vil forhandle utover den selvpålagte fristen 15. oktober.

Men andre ord: Aldri en kjedelig dag for EUs beslutningstakere.

 

OBS kl. 1300 tirsdag:  Lekkasjer til tyske aviser hevder at Tyskland vil ta i mot 1500 flyktninger fra Hellas inkludert Moria-leieren, men også andre motak.