Dansk firedagersuke for seniorer

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Dansk seniorer kan velge fire dagres uke

Fire-dagers uke for danske seniorer

Det danske tariffoppgjøret for industrien og transportsektoren kan innebære at seniorer dvs de som har fem år igjen til pensjon, kan samle sammen 38 fridager i året som de kan bruke på å lage seg en firedagers uke.

Fridagsordningen i Danmark er spesiell. Som en del av tariffoppgjøret har disse dagene økt og økt og er nå kommet opp i 38 dager som sammen med fem feriedager utgjør nesten det antall uker som man forventes å være på jobb. Det unike med denne ordningen er at den kan veksles inn på ulike måter. Du kan ta det ut i lønn, du kan sette det inn på din pensjonskonto eller du kan ta det ut i kortere arbeidstid dersom arbeidsgiver blir enige om på hvilken måte.

Årets oppgjør, som skal gjelde i tre år, innebærer to nye fridager årlig til denne ordningen. Dette utgjør nå sju prosent av lønnskostnaden, men begynte i 2012 med forsiktige en prosent. Les mer her.

Men det er kun 8 prosent som velger å ta ut dette i fridager, være barne- eller foreldreomsorg eller ekstra feriedager, 59 prosent tar det ut i lønn, mens 19 prosent avsetter det slik at de får en bedre pensjon når de går av.

Danske lønnsmottakere har også en kollektiv privat tjenestepensjon som kommer på toppen av den danske folketrygd som er blitt svekket under ulike borgerlige regjeringer.

Her kan du lese mer og ordning og her.