Hvordan blir arbeidslivet etter korona?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Hvordan blir arbeidslivet etter korona?

Vil fagbevegelsen komme svekket ut av koronapandemien? Det kan skje siden de økonomiske ressursene svekkes ved at færre medlemmer betaler kontingent siden de er blitt arbeidsledige.

En økonomisk gjenoppbygging krever sterke parter i arbeidslivet. Men den økonomiske situasjonen kan begrense fagbevegelsens viktige rolle. Derfor har europeisk fagbevegelse nå krevd at EU-kommisjonen oppretter et eget fond som kan tre støttende til overfor medlemmer i DEFS, den europeiske faglige samorganisasjonen. DEFS mener å vite at Kommisjonen vil bruke 50 millioner kroner på dette og at det kommer i tillegg til de midler som skal brukes til det som kalles "sosial dialog" mellom partene på europeisk plan.

DEFS mener at midlene må gå til representative tverrfaglige organisasjoner som organiserer i flere bransjer (slik som LO). Midlene bør brukes til forhandlinger og forberedelser til disse og gjennomføring av inngåtte avtaler.

I tillegg å man kunne støtte nødvendige strukturendringer som følge av korona.

Rent praktisk skal man kunne få tilskudd til reise- og møtevirksomhet, bruk av eksperter og tolkning på møter.

Koronapandemien har slått hardt inn i den økonomiske veksten og arbeidsledigheten kan snart være tilbake på ti-prosent-tallet som etter finanskrisen i 2007/08. Arbeidstakernes vilkår kan blitt vesentlgi svekket.