Hvor har alle lastebilene reist?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Thomas Günther/Plainpicture/NTB scanpix Hvor har alle lastebilsjåførene reist hen? De mangler i hele Europa.

Hvor tok lastebilsjåførene vegen?

Hvor tok alle lastebilsjåførene vegen? Det er det mange som lurer på i Europa hvor det er oppstått et kraftig underskudd på tungtransportsjåfører og med varemangel i flere land for utsatte varegrupper som resultat.

Verst er det i Storbritannia som alene mangler rundt 100 000 tungtransportsjåfører. Mye skyldes koronaen som i andre land. Mest tynger likevel effekten av at UK etter brexit står utenfor det meste av EUs regelverk for fri flyt av varer og personer. Sjåførene må deklarere alle varer i tollen som tar tid, samtidig som de må følge egne regler for arbeidstillatelse i Storbritannia.  Det har mange ikke råd til siden de er betalt for kjørte kilometer og ikke for arbeidstid.

Det har slått ut på at enkelte matvarer som skal komme fra EU, er blitt mangelvarer fordi det skal gjennom en tollprosedyre som er mer komplisert enn før brexit. Listen over mangelvarer øker, øl er et av dem, sement et annet og bensin. Mangel på aluminiumsbokser hemmer salget av både øl og mineralvann. Les mer.

NRK har tidligere meldt om butikker tomme for matvarer, ikke minst ferske grønnsaker som ikke tåler lange forsinkelser.

Opplæring av tung- og lett transportsjåfører tar tid og et generelt lavt lønnsnivå med ubekvem arbeidstid og mye fravær fra familien, er også en kraftig begrensing i rekrutteringen.