Hvem får den nye arbeidslivsmyndigheten?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: iStock

Hvem får den nye arbeidslivsmyndigheten?

I den foreløpige enigheten som kom i stand for et par uker siden mellom Rådet og EU-parlamentet om opprettelsen av ELA (European Labour Authority) ble spørsmålet om i hvilket land hovedkontoret skulle legges til tatt ut av diskusjonene. Nå stiger spenningen om i hvilket land ELA skal legges til.

Grunnen til at spørsmålet ble tatt ut i utgangspunktet var at Europaparlamentet ønsket et ord med i laget om plasseringen av hovedsetet, mens Rådet mente at de var de som alene har kompetansen til endelig å fatte beslutning om lokaliseringen.

Imens er prosessen med formelt endelig å vedta den foreløpige enigheten om ELA i full gang. I forrige uke møttes Europaparlamentets sysselsettingskomite (EMPL) og der ble det votert over avtalen. Avstemningen viste et stort flertall i favør av teksten (30 stemmer for, 3 imot og 4 blanke stemmer). Det er forventet at plenarforsamlingen til europarlamentet vil vedta teksten når de møtes i april. Medlemsstatenes ambassadører, som møtes i det såkalte Coreper, ble også formelt enige om teksten på onsdagen samme uke.

Samtidig har nå det rumenske formannskapet presentert et forslag som blant annet inneholder oppstilte kriterier for valg av medlemsstat som vertsnasjon for arbeidsmyndigheten. Ambassadørene i EU vil nå diskutere den fortsatte prosessen når de nå møtes onsdag den 6. mars.

Det rumenske formannskapet mener det er sannsynlig at beslutning om setets plassering kan tas under deres nåværende periode, det vil si innen sommerferien.

Latvia, Kypros og Slovakia er så langt de som hevdes være de heteste kandidatene.

Kontakt

Kontakt