Høyesterett slipper inn Nei til EU.

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Høyesterett tar et skritt i retning av å bli en forfatnignsdomstol ved å slippe inn Nei til EUs sak om bruk av Grunnloven.

Høyesterett: Et lite ja til Nei til EU.

Høyesterett tok i mandag (1.mars) et skritt nærmere å bli en "forfatningsdomstol" slik man kan finne i en del land. Ved å si at rettsapparatet kan behandle "Nei til EUs" sak om EUs tredje energipakke, tiltar de seg en slik rolle. Saken dreier seg om Stortinget burde brukt en annen artikkel i Grunnloven da de behandlet saken. Nei til EU mener at man avgir suverenitet og det betyr tre fjerdedels flertall og ikke bare alminnelig flertall.

Staten, som er motpart. mener at Stortinget ikke måtte bruke den paragrafen.

Høyesterett har ikke tatt stilling til selve spørsmålet om hvilken paragraf som skal brukes, men mener at saken bør behandles av lavere rettsinstans dvs. Tingretten.

Står den fast på sin opprinnelige avgjørelse kan saken på nytt ende opp i Høyesterett som da blir tvunget til å svare på selve hovedspørsmålet til "Nei til EU". Dermed får den preg av å bli en "forfatningsdomstol".

Se saken i Rett24.  Se omtale i Fri Fagbevegelse.