Her er de europeiske minstelønningene

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: iStock

Her er de europeiske minstelønningene

I en rekke europeiske land fastsettes minstelønna ved lov, en såkalt bindene minstelønn. Det har vi ikke i Norge hvor dette skjer først etter behandling i Tariffnemnda for ulike bransjer og deres tariffavtaler. Allmenngjøring heter det og da allmenngjøres den minstelønna som er fastsatt i fagets overenskomst.

Heller ikke Sverige og Danmark har en lovbestemt minstelønn og de har heller ikke den norske hybridordningen. Dermed er de avhengig av at bedriftene har tariffavtaler for å kreve minstelønn.

Finland og Island allmenngjør hele tariffavtalene kontinuerlig uten egen nemnds behandling.

Nivået på minstelønna derimot er svært sprikende. Europeisk fagbevegelse har lenge drøftet en slags europeisk minstelønn som skal ligge på 60 prosent av middellønn.

20 av 22 EU land økte sine minstelønninger i fjor framgår det av en utredning av Hans Böckler Stiftung, et slags tysk FAFO med gode forbindelser til tysk LO (DGB).

Øverst ligger Luxembourg med 11,97 €uro. Kursen er for letthetsskyld ca 10 norske kroner. Frankrike er på 2. plass med 10.03 €uro deretter følger Nederland 9,91€, Irland 9,80 €, Belgia 9,66 €. Kravet er at den skal opp til 15€ timen.

I Tyskland er den 9,19 €uro, opp fra 7,50 € da den ble introdusert for tre år siden. Storbritannia har 8,88€.

Deretter faller den kraftig: Spania 5,45 €, Slovenia 5,10 €, Hellas 3,76 €, Portugal 3,61 €, Tsjekkia 3,11 € og Polen 3,05 €. Romania og Bulgaria ligger enda lavere.

I Norge ville den ligge i området 15-19 €uro pr. time, klart høyest, ikke bare i Europa, men også i verden. USA har 11,98 € mens California ligger over.

Tallene er alle før skatt. Rapporten skriver at det har vært en av de kraftigste økningene i minstelønn i 2018 særlig i Midt- og Øst-Europa. I Sør-Europa har veksten vært lavere.

Minstelønna ligger under kravet om 60 prosent av middellønn. I Tyskland utgjør den 48 prosent av medianlønn. Skulle den ha ligget der måtte den ha vært 12 €uro pr. time, et krav som tyske sosialdemokrater SPD støtter.

Les hele rapporten her! 

Kontakt

Kontakt