Helvete er et sted i EU

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
© European Union EP

Helvete er et sted i EU

Det må være et spesielt sted i helvete for brexit-tilhengere uten en plan om hvordan den skulle gjennomføres. Det sa presidenten av EUs råd, Det europeiske råd, Donald Tusk nylig i forbindelse med at den britiske regjeringen ønsker endringer i den utmeldingsavtale som man er blitt enig med EU om.

Uttalelsen vakte mye oppmerksomhet, men lite fagnad på de britiske øyer.

Da man spurte leder av EU-kommisjonen Jean-Claude Juncker om hans mening om uttalelsen uttalte han:

-“I’m less Catholic than my good friend Donald. He strongly believes in heaven and by opposite in hell. I believe in heaven and I’ve never seen hell, apart from the time I was doing my job here. It’s hell,” he confessed.

- Jeg er mindre katolikk enn min gode venn Tusk. Han tror sterkt på himmelen og motstykket helvete. Jeg tror på himmelen, men har aldri sett helvete, med unntak av den tiden jeg har jobbet her. Det er helvete.

"My personal reaction when I read that is I don't believe in a place called hell." Karin Kneissl said, "and what jumps to my mind is the famous quote by the late French philosopher Jean-Paul Sartre, 'L'enfer, c'est les autres' — hell are the others — and we are exactly in that situation. We are in a situation of frustration, moods and everybody calls the other the hell-maker."

Helvete det er de andre. Den østerrikske utenriksminister tror heller ikke på helvete, men siterte den franske filosofen Jean-Paul Sartre som har sagt at "helvete er de andre".

Kontakt

Kontakt