Handelsavtalen mellom EU og Singapore er godkjent av EU-parlamentet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: iStock

Handelsavtalen mellom EU og Singapore er godkjent av EU-parlamentet

Da Europaparlamentet var samlet i Strasbourg i forrige uke stod også EUs ferdigforhandlede handels- og investeringsavtale med Singapore på sakslisten. To ganger faktisk.

Dette da EU har såkalt eksklusiv kompetanse i å forhandle og inngå handelsavtaler på vegne av medlemslandene, mens kompetansen når det kommer til investeringsavtaler er delt med medlemslandene.

Avtalen har vært forhandlet siden 2010.

Det var derfor to voteringer i parlamentet. Først om den delen som omhandler handel, den ble godkjent med 425 stemmer for, 186 mot og 41 nedlagte. Når det kom til investeringsbeskyttelsesdelen av avtalen hadde europeisk fagbevegelse (DEFS) i forkant oppfordret parlamentarikerne til å stemme i mot. DEFS peker på at det gis spesielle rettigheter til beskyttelse av investorer under avtalen, uten tilsvarende sterke krav og rettigheter rundt ivaretakelse av miljøstandarder eller arbeidstakeres rettigheter. I et brev sendt fra DEFS før avstemningen skriver de at dette er uforenelig med det som bør være målet, nemlig å sørge for at hensyn til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø må ha forrang foran økonomiske interesser.

Likevel gikk også investeringsdelen igjennom, da med 436 for, 203 mot og 30 nedlagte stemmer.

Nå gjenstår det godkjenning av handelsavtalen i Rådet, før avtalen to måneder etterpå kan tre i kraft. Investeringsbeskyttelsesdelen må derimot ratifiseres av alle EUs medlemstater før den kan tre i kraft. EU-kommisjonen var fornøyd med resultatet og hilste det velkommen.

Kontakt

Kontakt