Grensependkler: Ingen jobb, ingen penger.

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Har jobb, er ikke permittert, ikke oppsagt, men ingen lønn.

Grensependler: Har jobb, men ingen penger. Norge må ta ansvaret.

De får ikke norsk trygd, men arbeider i Norge. De får ikke svensk trygd, men bor i Sverige. De er grensependlere og bosatt i Sverige, med arbeidsplass i Norge. De lever nå bokstavelig talt i et trygdemessig grenseland eller rettere sagt ingenmannsland. De er ikke permittert, de er ikke oppsagt og de er ikke arbeidssøkere. De slipper bare ikke inn i Norge og møter derfor ikke opp på sin faste arbeidsplass. De er fraværende, uforskyldt, men er det gyldig fravær? Norsk og svensk LO mener at norske myndigheter, som har stengt grensen inn til Norge, må rydde opp og ta det økonomiske ansvaret.

Det er norske myndighetene som har stengt grensene, men så langt har Norge ikke innrømmet noe økonomisk ansvar for arbeidstakere bosatt i Sverige.

Der har saken stått i flere uker. Den svenske og norske arbeidsministeren Eva Nordmark og Torbjørn Røe Isaksen har snakket på telefonen uten enighet. Den svenske statsministeren har søkt sin norsk kollega Erna Solberg for en samtale, men ikke fått hverken svar eller avtale om en prat. (I skrivende stund fredag 26. februar)

Nestlederen i norsk LO Peggy Hessen Følsvik har snakket med sin svenske kollega Therese Gouvelin og de er enige om at ansvaret ligger på norske myndigheter.

I mellomtiden øker den økonomiske krisen for dem som er rammet. Ingen lønn, ingen syketrygd, ingen permitteringspenger og ingen ledighetstrygd. Det blir ikke mye mat og betalte regninger av det.

Les i Dagsavisen om hvordan det oppleves å ramle mellom alle stoler.

Kan det være en ny NAV-skandale på gang. Det er NAVs snevre fortolkning av norsk trygderegler som legges til grunn. Men har de enda en gang glemt det at dette grenseoverskridende og da er det EUs trygdeforordning nr. 883 som gjelder. Grensependling skjer mellom de fleste EU-land.Hva sier EUs regler om det?

Har NAV bare forsatt å sove i timen etter trygdeskandalen som fratok en rekke personer rett til norsk trygd fordi de ikke oppholdt seg i Norge?

Her følger den felles uttalelse fra LO Norge og LO Sverige:

Siden 1954 har vi hatt en overenskomst om et felles nordisk arbeidsmarked. Dette har gavnet alle de nordiske landene, ikke minst Norge og Sverige. Den norske regjeringens beslutning om å stenge grensene uten å ta ansvar for grensependlerne, er en alvorlig trussel mot dette samarbeidet. 

En grunnstein i den nordiske modellen er at arbeidstakere skal ha trygghet for jobben. Vi har rettigheter og et offentlig sikkerhetsnett som trer inn når arbeidstakere ikke kan jobbe på grunn av arbeidsledighet eller sykdom. Vi har samordnet rettighetene slik at man både skal kunne flytte fra ett nordisk land til et annet, og å kunne bo på den ene siden av grensen selv om jobben er på den andre. 

I Norden fungerer dette bra i de fleste grenseregioner. Men med de stengte grensene har situasjonen forandret seg dramatisk for tusenvis av mennesker. Man kan ikke lenger pendle mellom Norge og Sverige uten å ha et samfunnskritisk yrke. Nå står grensependlerne på bar bakke uten inntekt.  Så lenge de ikke kommer seg på jobb får de ingen lønn. Og så lenge de ikke er sagt opp, har de ikke krav på arbeidsledighetstrygd. Samtidig skal de betale husleie og lån og sette mat på bordet.

Den norske regjeringen har henvist til at partene i arbeidslivet burde løse dette ved å gi samme økonomiske kompensasjon som permitterte. Men de som er rammet er ikke permitterte. De har blitt utsatt for noe som kan sammenlignes med en ren lock-out av de styrende i Norge.

LO i Norge og Sverige krever at den norske regjeringen tar sitt ansvar og gir økonomisk kompensasjon til de som er rammet. Pandemien har satt oss i en ekstraordinær situasjon, men det er ikke akseptabelt at enkeltmennesker skal betale en så høy pris.