Great Britain -25 prosent

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Britisk økonomi krymper statdig, så gjør også pundet

Great Britain minus 25 prosent

Det omtales fortsatt som Great Britain, men økonomisk så krymper det hver eneste dag. Det siste deprimerende tallet er at landets bruttonasjonalt produkt fallt med 20,4 prosent bare i april i år altså en femtedel av landets økonomi. Dette etterfølger mars hvor det var en nedgang på 5,8 prosent.

Dermed er landet tilbake på 2002-nivå. To ti-års vekst er nullet ut i løpet av to måneder. Man snakker nå om den verste tilbakegangen på 300 år og som daterer seg tilbake til da landet ble samlet til de Forende Kongeriker, United Kingdom.

Dette raset er i hovedsak knyttet til at alle måtte være hjemme og store deler av samfunnet stengte ned. Hva som kan skyldes brexit er vanskelig å si, men effekten av den kan komme på toppen av disse tallene.

Denne uken varslet den britiske regjeringen formelt ved Michael Gove at landet ikke ønsker noen utsettelse av forhandlingsfristen som er den 1. januar 2021. Da skal alt være klart, eller mer sannsynlig: intet. Den samme Gove varslet at landet ikke vil innføre omfattende tollkontroller på varer fra EU, siden de forlater tollunionen. Det skulle være en slags imøtekommelse av EUs krav, men egentlig mer et uttrykk for at man ikke har kapasitet til kontroll som vil kunne forsinke viktige leveranser av mat og medisiner fra EU.

Mandag hadde statsminister Boris Johnson flere videokonferanser med tre EU-ledere om brexit uten at det kom fram noe nytt. Han er som alltid optimist og mente at alt bured være klappet og klart i løpet av juli, det vil si i løpet av fem uker. Dette skal skje under det gamle slagordet bensinkjeden Esso brukte på 1970 tallet: Putt en tiger på tanken.

EU-president Charles Michel sa seg enig på Twitter, men fraba seg å kjøpe "en gris i en vaffel".

En økende bitterhet er kommet til syne i britisk næringsliv til tross for en forsiktig gjenåpning av samfunnet ikke minst deler av hotell- og turistbransjen. Men regjeringens påbud om 14. dagers karantene for alle som kommer fra utlandet møter fortvilelse. Hvilke amerikanske turister vil besøke landet når de må sitte isolert på et slitent hotell i to uker. Da er Frankrike og Italia langt mer fristende som nå åpner opp, men i første rekke for EU- og Schengen-borgere. Den 15. juni åpnet de fleste EU og Schengen-land grensene seg igjen, med Norge som et av få unntak, noe som ikke minst har skapt uro hos svensker som ikke er velkomne i noen av sine tilgrensende naboland.

Nå reises det spørsmål om betydningen av det nordiske samarbeidet siden Sverige holdes i isolert utenforskap. Det kan kalles en liten "svexit" i praksis.