God påske i urolige tider.

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Påsken i Ukraina følger den ortodokse kalender. og blir neppe en rolig uke.

God påske i urolige tider.

EuroLOggen ønsker sine lesere en god påske til tross for at Europa opplever krigshandlinger som man må langt tilbake til, krigen i Jugoslavia for 20 år siden eller den annen verdenskrig, for å finne en sammenligning.

Krigen i Ukraina er utover de menneskelige lidelser og materielle ødeleggelser et signal om at verden ikke er stabil. I en globalisert økonomi får den også globale konsekvenser i form av mangler på mat og en rekke innsatsvarer og med inflasjon som resultat og dermed folks levestandard.

I den ukrainskortodokse kalender, som Ukraina følger, komme påskedag først den 24. april og som ikke blir en stille uke der.

Landets president har opptrådt på videoskjerm på en rekke toppmøter og i FN og i en rekke parlamenter, inkludert det norske Stortinget.

I likhet med sine øvrige taler finner han et poeng som knytter Ukraina   sammen med det landet han taler til. I hans innlegg til Stortinget minnet ham om at de norske/skandinaviske vikingene ikke bare var plyndrere, men også hadde bidratt til bydannelsen av Kyev i det som vi omtaler som Gardariket.

Han kunne også ha minnet om Fridtjof Nansens arbeid for statsløse flyktninger etter den 1. verdenskrig og ikke minst Bjørnstjerne Bjørnson ord:

"Fred er ei det beste, men at man noget vil".

Men det gjorde han ikke.

Uansett hva som skjer, får man håpe på en god påske.

Robert Rene Hansen, Nora Hansen, Knut Arne Sanden

LOs Brusselkontor.