Gjennombrudd i EU-domstolen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Gjennombrudd i EU-domstolen

Endelig skal EFTAs stemme igjen kunne bli hørt i EU-domstolen i Luxembourg. ESA, som er EFTAs overvåkingsorgan, er kommet inn i varmen som høringsinstans når domstolen behandler saker. Det samme gjelder EFTA-landene. For eksperter på EU/EØS-rett må det være en våt drøm som går i oppfyllelse.

Rent konkret nå dreier det seg størrelsen på trygder som utbetales til andre EU-land. Kan disse kjøpekrafttilpasses det landet de sendes til? Nå er spørsmlet om barnetrygd, som er høg i flere EU-land, og  som dermed utgjør en stor sum i land med lavt lønnsnivå.

Det er regjeringen i Østerrike som nå blir gjenstand for granskning. Men den norske regjering har, sammen bl.a. den danske, ment at barnetrygden bør tilpasses kjøpekraftsnivået i mottakerlandet.

EFTA-statene har hatt denne ordnignen inntil for 10 år siden da de plutselig ble kastet ut. Nå antar man at skifte av leder i domstolen er årsaken ti lat man er inne i folden igjen.

Nå skal ESA få lov til å ytre seg om det.