Fra mandag arbeider kvinner gratis

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
FRa mandag jobber kvinner gratis ut året.

Fra mandag arbeider kvinner gratis

Nå har europeisk fagbevegelse foreslått et nytt likelønnsdirektiv som skal sørge for større åpenhet om lønnsforskjeller.Europeisk fagbevegelse lanserer nå sitt eget forslag til likelønnsdirektiv. Tålmodigheten med at EU skal gjøre det, er slutt. Fagbevegelsen har lenge mast på at EU i tillegg til sine øvrige likestillingsdirektiver lager et direktiv som skal synliggjøre lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Det har DEFS nå gjort og i god EU-tradisjon er det langt og detaljert, hele 3000 ord langt. EU-kommisjonspresident Ursula von der Leyen lovet at det skulle skje i løpet av 100 dager, men over 350 dager senere er det ikke kommet noe.

Her er hovedinnholdet i forslaget som skal bidra til å rette opp lønnsforskjellen mellom kvinner og menn som er 16 prosent og har stått stille i flere år.

DEFS, den europeiske faglige samorganisasjonen, har foreslått 18 paragrafer i et nytt EU-direktiv. Disse omfatter et forbud mot "hemmelige lønnsavtaler" slik at ansatte kan drøfte lønninger internt i bedriften.

Videre kreves det at det må stilles krav om jobbvurderinger slik at man kan drøfte lik lønn for arbeid av lik verdi.

Alle arbeidsgivere må utarbeide en årlig lønnsrapport og årlige planer for likelønn.

EU må støtte fagforeninger som kan forhandle med arbeidsgiverne om å redusere lønnsgapet.

DEFS har regnet ut at likelønn først kan oppnås i år 2104 med nåværende tempo.

Ansvarlig for likestilling i DEFS, visegeneralsekretær Esther Lynch, er skuffet over at den første kvinne som er president i EU-kommisjonen ikke prioriterer dette sterkere, særlig i en koronasituasjon hvor kvinner utgjør flertallet av arbeidstakere i frontlinjen.

16. november er likelønnsdagen. Resten av året arbeider kvinner gratis sammenlignet med menn.