Flygerforbundet ser handlingsrom i ny EU-rapport om sosial dumping

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Flygerforbundet ser handlingsrom i ny EU-rapport om sosial dumping

På fredag presenterte Kommisjonen en rapport om sosial dumping og konkurranseforhold i luftfarten. Samtidig kommer det konkrete tiltak for å styrke og bedre arbeids- og sosiale forhold i internasjonal luftfart.

Arbeidslivets parter, Europaparlamentet, medlemslandene og luftfartsindustrien selv har, ifølge EUs transportkommissær Violeta Bulc, bedt om at Kommisjonen behandler disse problemene.

Planen skal forhindre sosial utnyttelse av ansatte i europeisk luftfart. Rapporten kritiserer praksisen til både flyselskap og bemanningsbyråer som utnytter smutthull og den manglende håndhevelsen av både EU-lovgivning og nasjonal lovgivning.

- Selv om vi er skuffet over at det fortsatt ikke er på plass lovgivning på området, bør rapporten være en vekker for europeiske nasjonale myndigheter, sier forbundsleder i Norsk Flygerforbund Yngve Carlsen.

Norsk Flygerforbund opplyser videre at de har i en årrekke jobbet målrettet med denne problemstillingen, blant annet gjennom en felles innsats i det europeiske flygerforbundet European Cockpit Association (ECA) og i nordisk fagbevegelse.

Noen av hovedutfordringene det pekes på i rapporten er: flyselskap som ikke ansetter piloter og kabinansatte, men som benytter flygende personell som er innleid på kontrakt som selvstendig næringsdrivende. Eller flyselskap som bruker kvasiløsninger med bemanningsselskap, som tilbyr unge piloter såkalte “pay to fly”-kontrakter hvor pilotene blir utnyttet og må betale selskapet for å fly.

I tillegg foreslås det å opprette en ekspertgruppe med representanter fra både luftfarten og arbeidslivsmyndighetene for å gi EU-kommisjonen og medlemsstatene råd om hvordan arbeidslovregler kan implementeres riktig i flybransjen.

-Vi må bort fra oppfatningen om at EU ikke kan gjøre noe på grunn av nasjonal sosial-lovgivning, og utnytte de muligheter og det faktiske handlingsrommet som eksisterer. EU har faktisk mulighet til å kunne handle dersom det er politisk vilje til dette, noe vårt påvirkningsarbeid de siste fire år nå viser, sier forbundsleder i Norsk Flygerforbund Yngve Carlsen videre.

Flere og flere flyselskap påtvinger i dag sine ansatte atypiske ansettelsesformer for å kunne ha såkalt større fleksibilitet og produktivitet. De kaller det nye forretningsmodeller, vi kaller det sosial utnyttelse, sier Carlsen. Dagens regelverk muliggjør at selskapene kan utnytte smutthull. Nå må vi erkjenne dette og legge til grunn at disse forretningsmodellene faktisk er en del av problemet i dagens luftfart. Sosial agenda-rapporten går ikke langt nok i å anerkjenne dette, og mange av forslagene rapporten er derfor kun et første steg, fortsetter Carlsen.

- Men med denne rapporten kan ingen lenger benekte at det eksisterer store sosiale utfordringer for flypersonell i europeisk luftfart. For å kunne ivareta sosial ansvarlighet og like konkurranseforhold i europeisk luftfart, må disse utfordringene bli adressert hurtig og samtidig av medlemsstatene, EU-Kommisjonen, EU-parlamentet og sosiale partnere. Det er mange forhold i denne rapporten som nå gir god grunn og mulighet for EU til å fortsette sitt fokus på den sosiale agendaen, avslutter han.

Les pressemeldingen fra Kommisjonen her!