Flandern

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Flandern går enda mer til høyre

Flandern: En ny høyrestat mot innvandring.

Ganske i det stille har Belgia fått en ny "delstatsregjering" som ligger langt ute på høyresiden. Flandern er en av tre regioner i Belgia og hvor det snakkes nederlandsk eller flamsk. Etter valget i mai har tatt tid å få på plass de fire regjeringene som samlet skal styre ulike deler av landet. Nå er man enige i Brussel og i Flandern, men fortsatt mangler det en nasjonal regjering 160 dager etter valget.

Den nye regjeringen i Flandern består av det nasjonalistiske N-VA som fortsatt er landets største parti. Som støttepartier har de fått med seg det liberale Open Vld og et tidligere kristensosialt parti  som heter CD&V.

Men det viktigste partiet står utenfor regjeringen, men har påvirket regjeringserklæring i stor grad. Det heter Vlaams Belang og kaller seg det nasjonalistiske frihetspartiet og står enda mer til høyre enn N-VA.

Det blir nå enda vanskeligere å få belgisk statsborgerskap enn i andre deler av landet. Det skal bli vanskeligere å få belgisk sosialstønad. Og man vil gjøre det både vanskeligere og dyrere å integrere seg.

 Ikke alt er negativt fordi det er positive trekk også blant et mer skreddersydd opplegg for de utlendinger som er i arbeid eller studerer. Ved vellykket statsborgerskapstest vil man få et eget "integrasjonssertifikat"  om man blir testet på kjennskap til det flamske samfunnet.

På den mer negative siden skal integrasjonskursene avsluttes med eksamen. Kursene blir dyrere 1800 kroner og det samme for å avlegge eksamen. Arbeidsledige og nyankomme som ikke går på kurs må bevise sine nederlandsk kunnskaper 24 måneder etter fullført integrasjonsprogram.

Det blir innstramninger i fri rettshjelp og kutt i støtte til foreninger som hjelper innvandrere. Tilgang til kommunale boliger skal også skjerpes.

Regler som adgang til sosial stønad skjerpes til 10 års lovlig opphold, kutt i hjelp til eldre og folk med særlig hjelpebehov. Fem års sammenhengende legalt opphold er kravet til eldreomsorg samt redusert barnestønad til asylsøkere.

Mye av dette er i dag regulert av nasjonale regler slik at det kan bli vanskelig å gjennomføre.

 

 

Beskjeden er klar: Dere er ikke velkomne og skal dere være her må dere jobbe, -lenge. Listen over innstramningstiltak er mange, men er ennå ikke gjennomført. En del vil antagelig også stride både mot nasjonal lovgivning og EUs regler.

Statsminister, eller ministerpresident som det kalles, heter Jan Jambon som er det franske ordet for skinke.