Finsk forsøk med borgerlønn avsluttet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: iStock

Fink forsøk med borgerlønn avsluttet

De siste to årene har Finland fått internasjonal oppmerksomhet for sitt eksperiment på borgerlønn. I motsetning til hva en kanskje skulle tro kom ikke ideen fra gamle hippier på venstresiden, men som en nyliberal ide fra høyresiden. Da ikke flere kom i jobb av forsøket ble det nå avsluttet, selv om de som mottok støtte rapporterte om bedre helse og større fremtidstro.

I løpet av de to siste årene har 2000 arbeidsløse finner mottatt 560 euro pr måned. De foreløpige resultatene som nå blir publisert var ikke som den finske regjeringen håpet, og den har dermed endret holdning.

I følge den finske finansministeren Petteri Orpo er det nå kun Venstrepartiet og De grønne som vil fortsette med prøveordningen. Håpet var at forsøket skulle oppmuntre deltakerne til å søke jobb, utvikle ferdigheter eller starte opp egne bedrifter.

Resultatene viser foreløpig at sysselsettingsgraden blant deltakerne ikke økte. Det som derimot økte var deltakerens følelse av lykke og stabilitet i tilværelsen. De opplevde også mindre stress og konsentrasjons- og helseproblemer enn dem i kontrollgruppen.

Skal eksperimentet ha håp om noe videre liv, må en eventuell ny regjering på plass etter det finske nasjonale valget i april velge å forsøke videre. Det er ikke kjent at Norge vil prøve tilsvarende ordninger.

Leder i Fagforbundet, Mette Nord, mener sekstimersdagen kan være et alternativ til borgerlønn og tror det vil senke terskelen for å få arbeidsløse i arbeid.

– Borgerlønn betyr hele folket på kontantstøtte. Dette bryter med arbeidslinja. Arbeid har mange viktige sider som bidrar til at folk kan forsørge seg selv. De bidrar i samfunnet, har et sosialt nettverk og kan realisere evnene sine, sier Nord til Fagbladet.

Hun mener at løsningen på høy arbeidsløshet og mange som er utenfor arbeidslivet på grunn av helseproblemer må løses på andre måter enn borgerlønn. For eksempel kortere arbeidstid.

Kontakt

Kontakt