Finland vant, men ingen penger

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
De polske elektrikerne fikk medhold av EU-domstolen, men ingen penger.

Finland vant, men ingen penger

EU-domstolen avga en svært viktig dom for fem år siden da man slo fast at utenlandske arbeidstakere hadde samme krav på reise, kost og losji (RKL) innenfor Finlands grenser som finske arbeidstakere hadde. Det var en viktig seier i forståelse av hvordan EUs utsendingsdirektiv kunne forstås og hvordan dette senere ble endret.

186 polske elektrikere i det polske firmaet Elektrobudowa SA fikk medhold.I tillegg anerkjente domstolen at allmenngjøring av tariffavtaler gjelder også for utenlandske arbeidstakere.

Men problemet var at dommen aldri ble iverksatt av en finsk domstol som er vanlig prosedyre. I stedet skulle partene  bli enige om å følge opp dommen. Kravet fra LO var rundt 60 millioner kroner eller seks millioner €uro.

Men de ble aldri enige. Tilslutt ble partene enige om et forlik som skulle bety at de ansatte skulle få etter betalt  6 millioner kroner, samt tilsvarende tildekning av saksomkostninger. Dermed så alt tilsynelatende noe bedre  ut. Problemet var at selskapet slo seg selv konkurs like etter og nå er spørsmålet om EUs regler for insolvens og konkurs kan gjøres gjeldende.

Finsk LO, SAK, har ingen kommentarer til saken.Les mer.