Finland: Likhe ti badstu, ikke i jobb.

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Likestilling i badstuen, men ikke på jobben.

Finland: Likhet i badstu, men ikke på jobb.

Finland har det nest mest kjønnsdelte arbeidsmarkedet i Europa, etter nabostaten Estland, i følge finsk LO (FFC). Selv om man kan finne felles badstuer for kvinner og menn, er skillene i arbeidslivet preget av klare kvinnebransjer/yrker og mannsbransjer/yrker. I tillegg er kvinner underrepresentert i ledende posisjoner til tross for et økende antall akademikere som er kvinner. Kvinner dominerer også i deltidsstillinger og som midlertidig ansatte.

Men det finnes også unntak som i  bedriften Harvia som produserer badstuovner hvor kvinnene deler de tunge jobbene på gulvet. Nå er det et økende antall kvinner enn for 30 år siden da det kun var to kvinner på gulvet.

En ekspert  Outi Viitamaa-Tervonen i Sosial og helsedepartementet sier at er det historiske årsaker til at jobbene er delt på den måten mellom kvinner og menn.

Les mer om det finske kjønnsdelta arbeidsmarkedet HER.