#Fairtransport – Europeiske aksjonsdager for bedre forhold i transportbransjen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

#Fairtransport – Europeiske aksjonsdager for bedre forhold i transportbransjen

Den europeiske transportføderasjonen planlegger mellom den 22. og 27. mars en hel uke fylt med markeringer og protestaksjoner over hele Europa, mot sosial dumping og for rettferdig konkurranse og bedre arbeidsvilkår. Samtidig meldes det fra flere at det nå muligens er bevegelse i den fastlåste og kontroversielle mobilitetspakken i EU, som blant annet inneholder nye regler for kabotasje, samt kjøre- og hviletid for sjåfører.

EUs transportministre møtes i Bukarest for et uformelt toppmøte samme uke som protestene skal gjennomføres, og i tillegg til markeringer overfor blant annet ministrene skal uken kulminere i en marsj og slags festival i Brussel onsdag 27.mars.

Foruten over 100 internasjonale samlinger og markeringer i 18 land vil det bli tatt i bruk lastebiler for koordinerte aksjoner med blokkerende konvoier på europeiske veier.

Det planlegges også synlighet i sosiale media, gjennom emneknaggen #FairTransport. Målet er å skape en positiv identitet og visjon for transportsektoren.

Her kan du lese mer om aksjonene! 

Den såkalte mobilitetspakken som omhandler nye bestemmelser for europeisk transportsektor,stoppet opp like før jul da europaparlamentet etter lang tids behandling og med uenighet mellom transportkomiteen og sysselsettingskomiteen kun klarte å komme til enighet på deler av pakken. Den videre skjebnen til innholdet har derfor vært usikker, på tross av at EUs transportministre klarte å komme til enighet.

Avgjørelsen har ligget i hendene til parlamentets såkalte presidentkonferanse, som blant annet behandler det prosessuelle rundt oppfølging av ulike saker som skal til videre behandling. Mange har ment at det beste er å utsette det hele til etter EU-valget i mai.

Denne uken ble det imidlertid lekket at det kan være bevegelse i de delene av pakken som inneholder de mest sensitive punktene (utstasjonering, kjøre og hviletid, kabotasje og markedsadgang). Et brev sendt til europaparlamentets president den 5. mars, bare to dager før møtet i parlamentets presidentkonferanse oppfordres det til å ta opp igjen saken til votering ved neste plenarsamling, den 11. til 14. mars. I brevet hevdes det at det er flertall for et av forslagene som foreligger. Brevet er signert EPPs (de konservative) parlamentarikere fra Tyskland, Spania, Frankrike, Italia, Luxembourg, Slovakia og Tsjekkia. Hva utfallet blir er ikke kjent enda.

Kontakt

Kontakt