EUs ungdomsår 2022

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: LO/Trond Isaksen EU vil ha et eget ungdomsår i 2022

EUs ungdomsår 2022

Er du mellom 15 og 29 år er det mulig at du vies litt ekstra oppmerksomhet til neste år. Da har EU bestemt at det skal være ungdommens år og det er mulig at også vil omfatte Norge som en konsekvens av EØS-avtalen. Et av de mer konkrete forslagene er en gratis Interrail-billett. Denne generasjonen omtales nå som den som ble hardest rammet av koronapandemien, avbrutt skolegang, tidvis hjemmeskole, avsondret fra venner og fritidsaktiviteter. Nå er pandemien kommet mer under kontroll og det er mulig å åpne opp igjen og forsøke å gjenskape "det normale" liv for ungdom.

Stortingets EU/EØS-nyhetsbrev har en mer detaljert omtale av hva man har tenkt, men det er selvsagt også opp til det enkelte EU/EØ-land hvor mye engasjement man vil legge i potten.

Kommisjonen lanserte 14. oktober sitt forslag til å gjøre 2022 til Europaåret for ungdom (European Year of Youth), hvor målet er å gi unge flere og bedre muligheter i en fremtid, som er «grønnere, mere inkluderende og digital». Kommisjonen offentliggjorde samtidig sin siste EU-ungdomsrapport om implementeringen av EUs ungdomsstrategi, som gir en oversikt over europeisk ungdoms situasjon når det kommer til utdannelse, læring, sysselsetting, og deltakelse i det sivile- og politiske liv.

I det fremlagte forslaget forplikter Kommisjonen seg – i samarbeid med Europaparlamentet, medlemslandene, regionale og lokale myndigheter, berørte parter og ungdommene selv – å gjennomføre følgende tiltak:

Gi oppmerksomhet og støtte til den generasjonen som har ofret mest under pandemien, og å belyse hvordan den grønne og digitale omstillingen kan tilby de unge nye perspektiver og muligheter.
Oppmuntre alle ungdommer, særlig de som tilhører vanskeligstilte grupper og kommer fra utsatte områder, til å bli aktive medborgere og arbeide for positiv forandring.
Fremme de muligheter som EUs politikk gir ungdommer for å støtte deres personlige, sosiale og yrkesmessige utvikling. Europaåret for ungdom sammenfaller med gjennomføringen av NextGenerationEU, som skal gi sysselsettings- og utdanningsmuligheter av god kvalitet.
La seg inspirere av unges tiltak, visjoner og innsikt for ytterligere å styrke det felleseuropeiske prosjektet med hjelp av konferansen om Europas fremtid.

Kommisjonen arbeider nå med å utforme aktivitetsprogrammer, og alle berørte parter vil bli oppmuntret til levere inn ideer og forslag. Også ungdom utenfor EU kan delta, og Kommisjonen oppfordrer medlemslandene til å utnevne nasjonale koordinatorer som skal lede implementeringen av aktiviteter i eget land. Aktivitetene og arrangementene er ventet å starte i januar 2022.

Les mer.