EUs såkalte Globaliseringsfond skal favne flere og bedre

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Istock

EUs såkalte Globaliseringsfond skal favne flere og bedre

Forrige fredag møttes arbeidsministerne i EU i det som kalles EPSCO. Der kom de til enighet om en felles posisjon rundt det som heter EUs Globaliseringsfond. Formålet med fondet er å hjelpe med midler og støtte til arbeidere som mister jobben på grunn av strukturelle endringer knyttet til globaliseringseffekter.

Det betyr at omstillingsmidler kan utløses dersom arbeidere på en fabrikk i for eksempel Italia mister jobben fordi bedriften flytter produksjonen utenlands, eller arbeidsplassen forsvinner grunnet økonomiske kriser globalt. Sist gang det ble gjort endringer i fondet var i tilknytning til finanskrisen. Fondet for denne perioden er på 150 millioner euro, men det er forventinger til at beløpet skal økes markant i forbindelse med EUs nye langtidsbudsjett for perioden 2021-2027.

I følge innstillingen fra arbeidsministerne om den nye innretningen skal det nå bli lettere å få støtte fra fondet.  Blant annet endres det i kravene til å få støtte, ved at kravet til antallet som mister jobben settes ned fra 500 personer til 250 personer. Samtidig vil kravene til kriteriene for hvem som skal være omfattet av støtte fra fondet bli utvidet.

 

Les mer her

 

 

Kontakt