EUs minstelønnslov kommer i morgen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Minstelønn bestemt av EU? Nei takk sier Norden.

EUs minstelønnslov kommer i morgen

EU fremmer i morgen onsdag 28. oktober et forslag om minstelønn og rettferdig lønn. Ulike lekkasjer bekrefter at dette skjer i form av et direktiv, dvs. et lovforslag som også kan gjøres gjeldende for EØS-landet Norge.

I følge de samme lekkasjer skal man ha tatt hensyn til den/de nordiske arbeidslivsmodeller hvor det er partene i arbeidslivet som fastsetter hva som er minstelønn, i motsetning til de land hvor dette med eller uten partenes medvirkning fastsettes gjennom lov, altså en lovbestemt minstelønn.

De tre nordiske EU-medlemmene har ingen slik lovgivning. Det er bare Finland som har en form for allmenngjøring av tariffavtalene, mens Danmark og Sverige ikke har det. Dermed kan det oppstå "huller" i avtaledekningen som betyr at de som ikke er medlem i en fagforening eller ikke arbeider i en tariffbunden bedrift ikke har krav på minstelønn

Det er noe av problemstillingen med et direktiv som i prinsippet skal gjelde alle på arbeidsmarkedet, organisert eller ei. Forslaget skal visstnok sette en grense på 70 prosent avtaledekning som er innenfor rammen for medlemsandeler i Sverige og Danmark, men ikke nødvendigvis i Norge i alle bransjer om det er det som legges til grunn.

Dermed kan det bli opp til EU-domstolen eventuelt EFTA-domstolen å fortolke direktivet . Den kan konkludere på en annen måte enn intensjonen fra EU-kommisjonens side.

Men for å klargjøre behandlingsformen så er dette kun et forslag fra EU-kommisjonen side. De som skal vedta det er medlemslandene sammen med Europa-parlamentet. De kan komme til å lande et helt annet sted og med en hel annen tekst. Den prosessen vil starte nå og med litt hell og flaks kan det vedtas i løpet av to. kanskje tre år, med mindre det blir helt blokkert.

Europeisk fagbevegelse DEFS er måtelig fornøyd siden de ikke synes at direktivet går langt nok. Skandinavisk fagbevegelse, kanskje med unntak av Finland, synes det går alt for langt.

Svenske kommentarer og danske kommentarer.