EUs minstelønn snart i mål.

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Snart blir en EU bestemt minstelønn.

EUs minstelønn snart i mål.

EUs direktiv om minstelønn nærmer seg målstreken, til tross for heftig svensk og dansk motstand. Nå har Europaparlamentet sagt sitt, og der var det som ventet et stort flertall for det forslaget et flertall i arbeidskomiteen hadde fremmet. Dette betyr innføring av en minstelønn i EU-området. Danske og svenske advarende røster ble ikke hørt og nå er det opp til EUs arbeidsministermøtet den 6. desember å si sitt. Der kan det komme mindre endringer, men neppe i favør av de nordiske landene.

En av de to saksordførerne, Agnes Jongerius, mener at de svenske bekymringer om at dette vil ødelegge den svenske arbeidsmarkedsmodellen (som ligner den norske), hvor det er partene i arbeidslivet som fastsetter minstelønn gjennom tariffavtaler, er helt ubegrunnet. Hun mener at det er klare føringer i direktivet om det det ikke skal gjelde i land som har fungerende parter i arbeidslivet som forhandler tariffavtaler.

Norsk LO har inntatt mer eller mindre samme holdning som danske og svenske fagforeninger, men har ikke kunne være like aktive i påvirkningsprosessen som disse.

Nå mener den norske regjeringen at det kanskje ikke er et problem siden den anser hele direktivforslaget som "ikke-EØS-relevant" som betyr at Norge mener at det ikke skal inn i EØS-avtalen.

Det er et argument som også tidligere er brukt fra norsk side, bl.a. om regler som omfatter norsk sokkel. Om EU deler den norske oppfatningen gjenstår å se.

Les mer.