EUs jernbanepakke inn på et sidespor

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Stortinget har penset EUs 4. jernbanepakke inn til Høyesterttsporet

EUs 4. jernbanepakke inn på et sidespor?

Et flertall i Stortinget penset onsdag denne uken hele EUs 4. jernbanepakke inn på en ny og ukjent stasjon i EØS-sammenheng: Høyesterett.Varigheten av oppholdet er ukjent, men det er uansett Stortinget i plenum som blir den endelige endestasjonen.

Stortinget ga onsdag rødt lys for å innlemme EUs 4. jernbanepakke i EØS-avtalen, i alle fall nå. Begrunnelsen var i første rekke ikke selve innholdet, men mer "finjuss" i forhold til grunnloven. Skal Norge skal underlegge seg  nye EUs jernbanetilsyn og er det en ubetydelig " lite inngripende" overføring av suverenitet eller ikke? Regjeringen ved Justisdepartements lovavdeling mener at det er det ikke, hvilket betyr at Stortinget med alminnelig flertall kan vedta pakken.

Er det ikke det, men en overføring av betydelig fullmakt "inngripende" til et organ hvor Norge ikke deltar, så er det en annen artikkel i grunnloven som skal brukes og det betyr to-tredjedels flertall. Statens jernbaketilsyn møter kun som observatør uten stemmerett i ERA, European Railway Agency. Se mer.

Det er det usikkert om finnes et kvalifisert flertall siden Arbeiderpartiet ikke er særlig hypp på å vedta denne pakken. Arbeiderpartiets stortingsgruppe valgte å støtte SVs forslag om oversending etter at FrP hadde sagt det samme.

LO og dets to jernbaneforbund har sagt nei, noe som må tillegges vesentlig betydning.

Når det gjelder det øvrige innholdet er det meste allerede innført av den nåværende regjering i form av konkurranseutsetting av de fleste baner i Norge. Sørlandsbanen har  gått til det britiske GO som har døpt det hele om til Sørtoget, mens svenske SJ har ansvar for Dovre- og Nordlandsbanen og konkurrerer om

lokaltrafikken rundt Oslo.

Som man skjønner av nummereringen har EU vedtatt tre tidligere jernbanepakker som alle er innført i Norge gjennom EØS-avtalen. Derfor er det umulig å ringe NSB for å klage på signalfeil, siden det er det tidligere jernbaneverket nå Bane-Nor har ansvar for, mens Jernbanetilsynet er blitt et uavhengig organ som skal føre tilsyn med alle operatører på det norske banenettet. At det i denne prosessen har ynglet som sopp i regnvær med godt betalte direktørstillinger, er ikke et pålegg fra EU, men en egen norsk tilnærming hvor selv en lite viktig direktør har en høyere lønn enn statsministeren. Det siste er en avsporing i forhold til jernbanepakken som nå sendes til Høyesterett, men skaper mye irritasjon blant ansatte.

Høyesterett kan avvise saken fordi det tilligger ikke Høyesterett å fortolke politikk, hevdes det i motsetning til hva den amerikanske  Høyesterett eller den tyske forfatningsdomstolen kan gjøre.

Uansett det er gått politikk i saken og hvis Høyesterett velger å behandle saken blir det da interessant å få en fortolkning av grunnlovens ulike bestemmelser for å avgi suverenitet.

Det kan få konsekvenser for hele EØS-avtalen, farlige konsekvenser for tilhengerne og gledelig konsekvenser for motstanderne. Selv Nei til EU, som er mot hele EØS-avtalen, er plutselig blitt bekymret over at man ikke følger "to-pilar-systemet" hvor det er EFTA-pilaren som skal fatte selvstendige beslutninger.

 

Uansett vil Høyesterett kunne blitt møtt med kritikk etterpå. Kanskje det enkleste blir å sende hele pakken tilbake til Stortinget, med beskjeden: Return to sender.