EUs helsedirektiv fikk liten effekt

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Istock

EUs helsedirektiv fikk liten effekt

EUs helsedirektiv skapte tidvis kraftige reaksjoner i Norge for seks år siden da det skulle vedtas. Fri flyt av pasienter med fritt sykehusvalg ville undergrave det nasjonale helsevesen, sykehus ville satse på ensidig spesialisering for å ta imot utenlandske pasienter og det var kun de rike og ressurssterke som ville ha evne og vilje til å bruke systemet til egen fordel og rask behandling. Nå seks år etter er resultatet ganske ynkelig i forhold til så vel de mest dystre spådommer som de mest optimistiske om at alt skulle bli så mye enklere.

Etterspørselen etter behandling i et annet land langt hjemmefra, vekk fra familie og venner, på et annet språk og med en annen bakterieflora  er ikke overraskende laber. Det har begynt å virke på utveksling av elektroniske resepter mellom noen land, deriblant Tsjekkia og Luxembourg. Finner bestiller mye medisiner fra Estland hvor kravene og prisene er lavere.

Den største suksessen er forløperen til Helsedirektivet nemlig det europeiske helsekortet. Der kreves det tilbakebetalinger for behandling av akutte tilfeller av sykdom. Men det er nesten ingen som frivillig har blitt innlagt og behandlet på et utenlandsk sykehus for deretter å kreve tilbakebetaling fra det nasjonale helsevesenet.

Ikke en gang systemet med elektronisk utveksling av pasientopplysninger har fungert. Men det fungerer jo ikke en gang mellom norske sykehus. Hvorfor skulle det da fungere over landegrensene.

Les mer her

Kontakt