EUs gyldne pass

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: iStock

EUs gyldne pass

Et gyldig EU-pass eller en permanent oppholdstillatelse er verd sin vekt i gull for en som kommer fra et ikke-EU/EØS-land.

Det gir adgang til visa-fri bevegelse i en rekke EU/EØS-land og rett til å drive forretningsvirksomhet. For styrtrike russere og kinesere er dette vegen å gå mot å investere noen millioner €uro i et land. Det er særlig Bulgaria, Kypros og Malta som har vært åpne for den typen transaksjoner noe som ses på med sterk misbilligelse fra andre EU-land. Nå ønsker EU-kommisjonen å slå ned på den typen praksis selv om kommisjonen juridisk sett har lite fare med.

Men den har offentliggjort en rapport om dette og den praksis som føres i de enkelte land. Kommisjonen peker på den risiko som er forbundet med dette, særlig fare for hvitvasking av penger, skattesvik og også korrupsjon.

Når man innrømmer statsborgerskap i et land, får man også et EU-borgerskap, sier ansvarlig kommisær Věra Jourová gjengitt i den belgiske avisen L'Echo.

Investorer som får pass trenger ikke en gang bosette seg eller oppholde seg i landet de har fått pass til.

Men det er begrensede midler Kommisjonen har til sin rådighet utover å advare mot systemet som åpner opp for store farer.

Kontakt

Kontakt