EUs arbeidsprogram

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
EUs arbeidsmarkedsmyndighet har ike fulgt opp sine oppgaver

EU følger ikke opp jobben sin.

ELA, European Labour Authority, er ikke blitt det mange fryktet eller håpet. Ett år etter at fagbevegelsen i Danmark og Tyskland har klaget inn saker til ELA, har de ikke foretatt seg særlig mye. De har ikke engang kontaktet de ansatte som mener seg utnyttet.

Det sier Per Hilmersson som er fagbevegelsens medlem i styret for ELA.  ELA har ett år på baken siden det startet sitt arbeidet i oktober 2019. De fikk da ti saker på sitt bord fra ulike land i EU som angår manglende utbetalt lønn, feriepenger, sykelønn samt problemer med innbetaling av arbeidsgiveravgift eller trygder.

Tilfellene som er klaget inn et typiske saker som har grenseoverskridende karakter. Det dreier seg om en bygningsarbeider fra Polen som har ventet i fire år på 80000 kroner i ikke-betalt lønn.

Det er 45 utenlandske stillasarbeidere i Danmark som har fått halv lønn av hva danske arbeidere har fått.

Det er 400 utenlandske arbeidere som ikke har fått tysk minstelønn i Tyskland.

Det eneste ELA har foretatt seg er å sende et formelt brev til myndighetene i disse landene, men ikke til de berørte ansatte. Europeisk fagbevegelse har sendt inn de gamle sakene på nytt sammen med to nye tilfeller som handler om misbruk av sesongarbeidere og at sjøfolk ikke for trygderettigheter.

DEFS den europeiske faglige samorganisasjon har sendt et klagebrev til fungerende direktør i ELA samt den ansvarlige kommisær Nicolas Schmit.
 

Per Hilmarsson, som er visegeneralsekretær i DEFS, sier at veldig mange grensearbeidere er fanget i en skyggeøkonomi hvor røffe arbeidsgivere tjener på å underbetale ansatte samt nekte dem feriepenger, sykepenger eller trygd.

Opprettelsen av ELA reiste håp om at de ville håndheve EUs regler om lik lønn og like rettigheter for alle arbeidstakere og at det ville være starten på at det blir en slutt med utnyttelse av disse.

ELA, som ikke skal være i full drift i 2024 er en skuffelse for fagbevegelsen siden de ikke følger opp klagesaker. ELA må iverksette grenseoverskridende inspeksjoner. Hele tilliten til EUs indre marked står på spill, mener DEFS.