EUs arbeidsministre møtes

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Istock

EUs arbeidsministre møtes

I dag møtes EUs arbeidsministere i Brussel, i det som kalles EPSCO. Det er et tett program der fremtiden for den sosiale dimensjonen i EU skal diskuteres, samt en rekke lovforslag på arbeidslivsfeltet som har vært i behandling

Det er i de formelle rådsmøtene i EPSCO at mange initiativ og lovforslag på arbeidslivsfeltet gis godkjenning fra medlemsstatene.

Når arbeids og sosialministrene denne gangen møtes inviterer det rumenske formannskapet til debatt om EUs sosiale dimensjon etter 2020. Dette er en del av forberedelsene til toppmøtet EU og formannskapet planlegger i Sibiu i Romania den 9.mai. I diskusjonene skal det ses på ubalansene mellom medlemsland på arbeids og sosialfeltet, hvordan forholde seg til dette og samtidig få til videre økonomisk og sosial konvergens - som det heter på EU lingo. Konvergens betyr i praksis i større grad å nærme seg hverandre. Formannskapet mener at underliggende tendenser og for stor ulikhet kan være potensielle kilder til sosial uro. De mener at løsningen kanskje kan ligge i å styrke den sosiale dimensjon, ved å bygge videre på den europeiske sosiale pilar. Det inviteres også til å se disse spørsmålene i lys av EUs budsjettprosess for 2019 og bærekraftmålene til FN.

Et annet tema som skal belyses er livslang læring, og utvikling og opplæring av nye ferdigheter i møte med digitalisering og automatisering.

På lovgivningsfeltet er det ventet at ministerne vil gi sin velsignelse på flere felt, og få oppdateringer på andre. Dette gjelder blant annet det nye arbeidsmarkedsbyrået ELA, det nye direktivet for forutsigbare og transparente arbeidsvilkår og det nye direktivet for foreldrepermisjon og balanse mellom arbeid og fritid. De vil også bli oppdatert på revisjonen av sosiale trygdeordninger, samt hvilke nye stoffer som er lagt inn med nye maksimale måleverdier i direktivet for kreftfremkallende stoffer på arbeidsplasser.

Kontakt