Europeisk fagbevegelse ber kvinner om å bruke stemmeretten i mai

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Europeisk fagbevegelse ber kvinner om å bruke stemmeretten i mai

I anledning den internasjonale kvinnedagen 8.mars løfter europeisk fagbevegelse frem at det er avgjørende at alle kvinner benytter seg av stemmeretten ved valget til et nytt europaparlament.

Europavalget i mai er det viktigste på flere tiår og kvinners stemme kan bidra til å sikre at de rettigheter som er oppnådd ikke blir forringet og sørge at kvinnekampen vil gi mer likestilling også i fremtiden.

Den europeiske fagbevegelsen (DEFS) mener at valgdeltagelsen for kvinner må økes for å demme opp mot ytre høyre og anti-europeiske partier.  Kvinner stemmer sjeldnere enn menn, men de er også mindre tilbøyelige til å stemme på ytre høyre, sier DEFS.

-i dag oppfordrer vi alle kvinner til å bruke stemmeretten i mai, og vi oppfordrer de til å bruke den til å stemme på kvinnelige kandidater og partier som støtter et mer rettferdig og likestilt Europa, sier Montserrat Mir, konføderalsekretær og ansvarlig for likestilling i europeisk fagbevegelses ledelse.

DEFS har i sitt valgprogram «a Fairer Europe for Workers» følgende krav på likestillingsfeltet:

  • Likelønn for kvinner og menn
  • Implementere den sosiale pilar slik at bevissthet rundt likestilling økes i alle EUs medlemsstater
  • Kraftfull handling fra EU for å fortsette kampen for kvinners rettigheter
    Pressemeldingen fra DEFS finner du her

Se Montserrat oppfordre til handling her