Europa stenger ned, igjen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Korona er tilbake i sin rundeummer to.

Europa stenger ned, igjen

Høsten er kommet til Europa og med det økende smittetilfeller av korona. Norge er snart unntaket fra regelen. Med 130000 nye daglige smittetilfeller i Europa er det snart verre enn da man stengte ned det meste i mars.Nå skjer det igjen. Man snakker om den andre bølgen av smitte og at den kan bli verre enn den første. Mest utsatt er Tsjekkia, Nederland, Belgia, Storbritannia og Spania og det er verst i de største byene. Det samme gjelder for Norge hvor Oslo, Bergen og Trondheim skiller seg ut, mens det i landet ellers er ganske ubetydelig.

Det er særlig hotel- og restaurantbransjen samt reiseliv for øvrig som rammes først. Frankrike har innført et nattlig portforbud mellom 22.00 og 06.00 i sine åtte største byer. Kafeer er stengt siden de ikke kan opprettholde avstandskravene, mens restauranter med bordservering holder fortsatt oppe, men ofte uten alkoholservering. Flere steder i Storbritannia skal også pubene stenges, det som ofte omtales som britenes første hjem. Regjeringen har delt inn landet i tre soner, hvor sone 3 er de med mest smitte. Liverpool er havnet i den kategorien med tilnærmet helt nedstengning, mens Manchester kan bli den neste. Men dette skaper stor motstand lokalt hvor lokalpolitikere  er bekymret hva det kan bety for det lokale næringslivet. 

I Brussel stenger restauranter klokken 22.00 og det er forbud mot alkohol på offentlig sted. I det lengste skjermer man skolene slik at de ikke skal stenges ned igjen. I Belgia er høstferien blitt forlenget med en uke. De som kan, oppfordres til å ha hjemmekontor og munnbindplikten er for lengst innført. Reiser skal begrenses til det alle mest nødvendige.

Til forskjell fra i vår innføres det mer ulike regler tilpasset de enkelte regioner. EU har nå blitt enige om noen felles regler i motsetning til før. De ønsker at Norge skal slutte seg til kriteriene, noe man ikke er forpliktet til i henhold til EØS-avtalen. Det EU nå  gjør er en sterkere regional inndeling noe Norge bare praktiserer for de nordiske landene. Norge vurderer om de skal følge de samme reiserådene.

Her ser du utviklingen av nye daglige smittetilfeller i en rekke land. Norge ligger nederst noe som kan forklare at smittetiltakene er av moderat art i Oslo sammenlignet med byer som Berlin, Paris og Praha. Klikk på det landet du vil.