EU vil lette beslutningsprosessen for arbeidsretten

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: iStock

EU vil lette beslutningsprosessen for arbeidsretten

EU-kommisjonen ønsker at det skal bli lettere å vedta regler innenfor det de omtaler som "social policy", men som i hovedsak angår regler for arbeidslivet samt noen trygderegler. EU-kommisjonen sendte i fjor ut et dokument på høring som åpner for alminnelig flertall, framfor enstemmighet som i dag fortsatt kreves på en del områder. Dagens praksis betyr at et land kan blokkere alle endringer.

Veikartet om utvidet bruk av flertallsbeslutninger innenfor sosialpolitikk viser til raske endringer på arbeidsmarkedet og i samfunnet, knyttet til globalisering, digitalisering, endrede arbeidsmønstre og demografisk utvikling. For at EU skal kunne handle effektivt, er det behov for at kvalifisert flertall benyttes på alle områdene innenfor "sosialpolitikken", mener Kommisjonen.

De områdene som gjenstår for bruk av kvalifisert flertall er bekjempelse av diskriminering, sosial sikring og beskyttelse av arbeidstakere, beskyttelse av arbeidstakere ved opphevelse av arbeidsavtaler, representasjon av og kollektivt forsvar av arbeidstakernes og arbeidsgivernes interesser, og ansettelsesvilkår for tredjelandsborgere.

Kommisjonen peker på at krav om enstemmighet i realiteten betyr at hvert medlemsland har vetorett, og at det begrenser motivasjonen til å forhandle og finne løsninger som er gunstige for EU som helhet, skriver Stortingets EU/EØS-nytt.

Kontakt

Kontakt