EU: Vi er mange nok nå.

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Det er mange nok flagg her nå snart 27.

EU: Vi er mange nok nå.

Det siste EU-toppmøtet avviste å innlede forhandlinger med republikken Nord Makedonia og Albania med sikte på medlemskap i EU. I første rekke var det den franske president Emmanuel Macron som satte foten ned og sa nok er nok.

Siden utvidelser krever enstemmighet var det klart at man ikke vil åpne døra på gløtt for to Balkan-stater, i hvert fall ikke ennå.

De fleste EU-ledere var mot en slik behandling i første rekke av Nord Makedonia som har anstrengt seg mye for å rydde opp internt. Den nye presidenten, som ble valgt for to år siden har "fått fred " med nabostatene Bulgaria og Hellas og dermed selv bidratt til å bli "EU-klar". Nå vil regjeringen  måtte avgå og man kan få en ny og mer nasjonalt og introvert regjering som vil stoppe opp eller reversere den reformprosessen som landet har kommet godt i gang med.

Det er varslet nyvalg 12. april og regjeringen vil tre tilbake i januar 2020.

Albania derimot kan det være flere innvendinger mot, men siden de to landene ble koblet sammen var det vanskelig å si ja til det ene og nei til det andre.

Fire Balkan stater til står kø for å bli med i EU. De er også satt på vent.

Macron har møtt my kritikk for sin "stahet" og egenrådighet og omtales i krokene som "EUs nye keiser" og det er ikke å oppfatte som positivt. Han selv mener at EU må komme i gang med sine indre reformer og få orden i eget hus, før man begynner å bygge på huset.