EU: Tynt på det sosiale området.

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
EU-kommisjonen har lite å by på i arbeidslivspolitikken,

EU: Tynt på det sosiale området.

EU-kommisjonens arbeidsprogram for 2022 ble nylig lagt fram. Det er omfattende, men på det sosiale området og i arbeidslivet er det smått med konkrete tiltak. Det omtaler et nytt program som skal hjelpe ungdom å skaffe seg arbeid i annet EU-land. Om ikke annet har EU klart å lage enda en ny forkortelse for dette nye programmet som heter "Alma" (Aim, Learn, Master og Achieve) som står for noe i retning av: Mål, læring, mestring og oppnåelse.

Det skal hjelpe yngre europeere, som er uten jobb eller ikke i utdanning/opplæring, å skaffe seg jobb i et annet land ved at de mottar en særskilt trygdeytelse. Målet er at de på denne måten skal kunne skaffe seg utdannelse, yrkesopplæring eller en god jobb. Om språkopplæring inngår, sies det ikke noe om.

I kjølvannet av pandemien skal man legge fram en europeisk helse- og pleiestrategi, fra barnestadiet til langtidspleie for eldre eller med andre ord, fra vugge til grav.

Men den nye kommisjonen skal følge mantraet fra den forrige: Skal et nytt tiltak eller direktiv inn, skal et annet ut, slik at "byrden" blir den samme for bedriftene.

Luca Visentini, som er generalsekretær i europeisk fagbevegelse ETUC, sier:

-Etter en første hyperaktiv periode med sosiale (arbeidstaker) rettigheter fra von der Leyen-kommisjonen, med nødvendige tiltak for å redde jobber og investere i ny oppgang som et svar på pandemien, ser det nå ut til at sosial rettferdighet har falt ut av dagsordenen.

"Den grønne avtalens flaggskip" gjør ikke nok for å sikre at (vanlige) folk og samfunn ikke blir etterlatt tomhendt. Et eget kapittel om nye sosiale rettigheter er bemerkelsesverdig fraværende i arbeidsprogrammet for 2022.

Kommisjonen sitter på en tikkende bombe og trenger å gjøre mer for å håndtere lønns- og velstandulikheter samt å bedre levestandarden for arbeidsfolk.

Kommisjonen har lovet et initiativ på "plattform-arbeid" og den sosiale dialog, men ingen slike tiltak er nevnt i listen over nye og pågående initiativ for 2022. DEFS (ETUC) vil gjøre alt i sin makt for at dette prioriteres slik det tidligere er lovet.

DEFS/ETUC er helt uenig i at den såkalte "en-inn-en-ut-regelen" skal gjelde, det vil si at en ny regel inn skal bety fjerne en gammel.

Les hele programmet her.