EU skal øke fagorganisering

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Penger fra EUs sosial fond skal kunne brukes til fagorganisering, sier Johan Danielsson , svensk soliademokratisk medlem av Europaparlamentet.

EU skal øke fagorganiseringen

EU skal nå gi penger til å øke den faglige organisasjonsgraden. Tidligere har det vært bevilget penger til "den sosiale dialog" som man kalle forhandlinger mellom arbeidslivets parter på europeisk plan,. Disse er kommet delvis gjennom EU-kommisjonens budsjettmidler, men også viktige bidrag fra Norge gjennom EØS-midler rettet i særlig grad til "nye medlemsstater" dvs. eks-Øst-Europa.

Nå skal det også komme penger fra EUs sosiale fond (ESF) som både skal styrke organisasjonsgraden i EU gjennom organiseringskampanjer og tilskudd til å lære seg forhandlingsteknikk.

Johan Danielsson er svensk sosialdemokrat og med bakgrunn fra svensk LO har vært blant pådriverne bak dette. Han sitter i Europaparlamentet som en av fem svenske sosialdemokrater.

De nye midlene må også sees i lys av forslaget til en minstelønn i EU-området. Der legges de ulike nivået av organisasjonsgrad til grunn for ikke må måtte følge direktivet.

Det er for tidlig å si om det skjer en omfattende omlegging av kursen i EU til fordel for vanlige arbeidstakere. Men tiltaket om å styrke organisasjonsgraden, økt satsing på sosiale spørsmål kan tyde på noen endringer. Når man legger til dommen fra EMD, den europeiske menneskerettsdomstolen om at streikeretten går foran økonomiske rettigheter, kan det tyde på et væromslag i det minste.

Les mer her.