EU: Portugal tar roret

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Portugal skal styre 27 EU-land nå som Storbritannia er ute.

EU: Portugal tar roret.

Det er Portugal, den tidligere oppdagernasjonen med blikket rettet mot vest, som i de kommende seks måneder skal styre EU-skuta. Landet er formannskap som det heter og skal lede EUs-gjenværende 27 medlemsland ut av koronakrisen og inn i en grønn, sosial og digital framtid.

Landet ledes av en sosialistregjering med støtte av kommunistpartiet og et annet venstreparti og må betegnes som en av de få og mest venstreorienterte regjeringer i EU. Det skal etter planen også prege de sakene som landet vil prioritere i den korte tiden de kan ha innflytelse over det.

Et av disse er å styrke EUs «sosiale søyle eller pillar». Dette er et rammeverk for å kunne foreslå konkrete initiativ innenfor velferd- og arbeidsrett. Den 7.-8. mai skal det være et høynivåmøtei Porto  i til knytning til et toppmøte for å drøfte videre ambisjoner.

Hva de konkrete tiltakene vil bli, er noe uklart siden det er EU-kommisjonen i Brussel som har enerett på å foreslå direktiver og programmer. I kommisjonen forslag til arbeidsprogram for 2021 var det tynt med slike forslag.

Men på bordet ligger det omstridte direktivforslaget til minstelønn i EU. Der har man så vidt kommet i gang med behandlingen i Europaparlamentet og i EU-rådets arbeidsgruppe for sosiale spørsmål. Det er ikke ventet noen viktige avklaringer før senere på året.

Men det er en del andre saker som ikke fikk særlig framgang under Tysklands formannskap som tok slutt 31. desember i fjor fordi de måtte konsentrere seg om å få vedtatt langtidsbudsjettet.

Portugal har ambisjoner på likestillingsområdet og vil jobbe med et direktivforslag om åpenhet i lønnsvilkår for kvinner og menn i bedrifter. De vil også lage regler for flere kvinner i bedriftens styrer.

I tillegg ønsker de en ny og mer ambisiøs arbeidsplan for arbeidsmiljø, helse og sikkerhet.

Som en del av det store bildet vil de kartlegge koronapandemiens konsekvenser for arbeidslivet.

Også spørsmål om aldring i velferdspolitikken, samt beskyttelse av barn og vold i hjemmet skal drøftes og en plan for funksjonshemmede i arbeidslivet.