EU-parlamentet med selvkritikk: For lite åpne.

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
EU-parlamentet i Brussel kritiserer EU-kommisjonen, Rådet, men også seg selv for å være for lite åpne for borgerne.

EU-parlamentet med selvkritikk: For lite åpne.

Europaparlamentet har vedtatt en uttalelse med kritikk av Europakommisjonens og Rådets manglende åpenhet i lovgivningsprosesser. Europaparlamentet kritiserer at offentligheten får manglende tilgang til EU-dokumenter og at innsynsbegjæringer i for stor grad avslås. De kritiserer også seg selv for vanskelig tilgjengelige dokumenter og beslutninger som er vanskelig å forstå. I uttalelsen som ble vedtatt i forrige uke, står det at Parlamentet ønsker "å bringe borgerne tettere på beslutningsprosessen, og det understrekes at gjennomsiktighet og ansvarlighet er avgjørende for å bevare borgernes tillitt til EUs politiske, lovgivningsmessige og administrative aktiviteter", som er den måten man uttrykker seg i den typen uttalelser.

Se uttalelsen på dansk.

Parlamentet er særlig bekymret over at Rådet, til tross for oppfordringer fra Den europeiske ombudsmannen, ikke har innført forbedrede offentlighetsstandarder. Parlamentet kritisk til at Kommisjonen og Rådet insisterer på å holde møter for lukkede dører, uten en tilstrekkelig begrunnelse. Parlamentet mener også at anmodninger om å holde lukkede møter bør vurderes og at det må utarbeides klare kriterier og regler for anmodninger om lukkede møter i EU-institusjonene.

Parlamentet kritiserer samtidig at dokumenter  klassifiseres for strengt og at det bør utarbeides klare og like regler for klassifisering og nedklassifisering av dokumenter. Det er Rådet som oftest avslår  innsynsbegjæringer, etterfulgt av Kommisjonen. I 2018 avslo Rådet og Kommisjonen henholdsvis 27,8 prosent og 20 prosent av innsynsbegjæringene.

Ifølge Europaportalen.se retter Parlamentet også en smule selvkritikk for manglende åpenhet, siden avstemningsdokumentene er skrevet på en måtesom er vanskelige å forstå og lite brukervennlige.