EU: Ny sjef for kommisjonen?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Frans Timmermans til høyre møtte DEFS styret som ble ledet av Jarko Eloranta, sammen med generalsekretær Luca Visentini og visegeneralsekretær Katja Lehto.

EU: Ny sjef for kommisjonen?

Han heter Frans Timmermans og er i dag visepresident og nestkommanderende i Europakommisjonen. Han er hollender og kommer fra det nederlandske sosialdemokratiske partiet. Han er nå nominert som kandidat til vervet ifra Sosialist og Demokratiske gruppen S&D i Europaparlamentet. Han er dermed blitt spisskandidat til denne posten, eller det tyske ordet Spitzenkandiat som benyttes i pressen.

Det betyr at den som får flest stemmer i Europaparlamentet får jobben. Dette skjedde for første gang for fem år siden da Jean-Claude Juncker ble nominert med støtte av EPP, som er det største partiet og konservativt parti.

I år har de en tysk kandidat Martin Weber som under normale omstendigheter ville bli valgt. Men nå er situasjonen at hans partigruppe EPP vil synke sterkt etter valget i mai til Europaparlamentet. Det vil også skje og i enda større grad med sosialistpartiet.

Hvordan kan da Timmermans ha tro på at han kan velges?

For det første har inntrykket vært at han er en lyserød sosialdemokrat og at han med støtte fra ulike andre partier kan få flertall.

Timmermans møtte styret i Den europeiske faglige samorganisasjonen DEFS/ETUC sist uke og leverte et budskap som gikk godt hjem blant tilhørerne. Han var opptatt av å gjenopprette den "sosiale kontrakten" fra etter krigen, beskatte både selskaper og personer hardere for å gjenopprette mer likhet og ikke minst at kollektive forhandlinger var det mest effektive instrument for å fremme dette. Derfor må det komme regler som sikrer og gjenoppretter forhandlingssystemene i de land hvor disse er svekket og ødelagt i krisetiltakene etter finanskrisen i 2007/08. Han innrømmet at han som hollender nok hadde sovet i timen siden han trodde at lønnsforhandlinger skjedde på nesten samme måte i de fleste land som i Nederland hvor fagbevegelsen står sterkt. Han visste nå at så ikke var tilfelle og at man måtte få en ordning med minstelønn i de enkelte land basert på 60 prosent av snittlønn.

Timmermans har vært kraftig kritisert for et prosjekt som er forkortet til Refit, som av fagbevegelsen er oppfattet som en avregulering. -Det er ikke riktig sa han. -Vi snakker om bedre regulering og der må arbeidslivets parter delta.

Kontakt