EU med vaksinekluss og pass

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

EU med vaksinekluss og pass

EU-kommisjonen har nå foreslått at det lages et eget vaksinepass som i første rekke skal sikre fri flyt av personer i EU. Passet, dersom det blir godkjent før ferien, kan også gjøres gjeldende i Norge og EØS-området, hvis den norske regjeringen vil. Det er høyst usikkert ifølge redegjørelsen som statsminister Erna Solberg ga i Stortinget 7. april.

Solberg snakket om et koronapass som skal vise at innehaveren enten er vaksinert, er nylig testet som koronafri eller er immun etter å ha hatt sykdommen. 

Her er EU-kommisjonens forslag.

Mange vil se fram til å få et slikt pass for å kunne vende tilbake til mer normale omgangsformer etter et år med "en-meter" og munnbind. Men forslaget har også vakt motstand, til dels sterk motstand i ulike politiske leirer. De som mener at når vaksinering er en frivillig sak å ta, kan man ikke kreve et slik pass for å delta i enkelte aktiviteter eller komme på jobb. Det strider mot synet på enkeltindividet hos politiske liberalister.

På den annen side av det politiske spekteret, i hvert fall i Norge, har Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkhol tatt avstand fra et slikt pass. Hennes argumentasjon er at det vil virke diskriminerende og i første rekke ramme grupper som ennå ikke vil ha rett til vaksine.

Les mer om vaksinedebatten.

 

Der står saken, selv om andre mener at man kan pålegge alle å bli vaksinert. Blant disse er intet mindre EMD, den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg som i går (8. april) avsa en dom hvor de sier at obligatorisk vaksinasjon ikke strider mot den europeiske menneskerettskonvensjonen. Dette er en sak fra Tsjekkia som handler om en helt annen type vaksine.