EU: Lettere beslutninger i arbeidslivsaker?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: istock

EU: Lettere beslutninger i arbeidslivsaker?

Skal EU-lettere kunne fatte beslutninger i arbeidslivsspørsmål? Det ønsker EU-kommisjonen i enkelte tilfeller. Europeisk fagbevegelse (DEFS) er ikke udelt begeistret for tanken og utsatte i april saken til et nytt styremøte i juni. "Passerelle-klausulen" heter den på "fagspråket" og betyr en bro. Via denne broen kan man med utgangspunkt i EUs traktat bevege seg fra enstemmighet til kvalifisert eller alminnelig flertall, dersom alle EU-land er enige om det.

EU-kommisjonen ønsker å bruke denne muligheten i arbeidslivsaker og skattespørsmål. Hva kan det bety? I første rekke betyr det at noen få land mister sin vetorett til å stoppe et forslag. Men på den annen side kan en gruppe land få vedtatt regler som ikke er særlig avanserte på arbeidslivsområdet. Øst- europeiske land er for eksempel kjent for sin motstand mot utstasjoneringsdirektivet, men var ikke mange nok til å stoppe det.

Fagbevegelsen er avventende til hva det kan bety. Den gang da det var 12 medlemsland var problemet at Storbritannia med støtte fra Portugal stoppet nesten alle arbeidslivsdirektiver. Da Maastricht-traktaten kom ble enstemmigheten fjernet i en rekke saker, mens enstemmighet ble behold på blant annet medbestemmelse.

Kan man i dag med 27/28 land se for seg at et flertall kan vedta regler som ikke går langt nok, fordi de som vil gå lenger ikke kan stoppe vedtaket?

Det kan man ikke vite på forhånd. Men som en slags forsikring må alle land være enige om å gå over broen eller passerellen som den kalles.

Les mer her

 

 

 

Kontakt