EU kom sent på smittebanen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Rapahel Andre. EUs smittebyrå ligger like utenfor Stockholm, men har ikke sagt mye.

EU kom sent på smittebanen

Omsider har EUs eget smittevernbyrå, (ECDC) kommet ut av hulene sine. Byrået som ble opprettet i 2004 har så langt vært svært lite synlige og hørbare i koronakrisens tid. Først i forrige uke ytret de seg, da om bruk av ansiktsmasker.

Norge er også medlem der.

I omtale av hva de skal drive med sakser vi fra et regjeringsdokument hvor man kan lese:

Smittevernbyrået - European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) - skal stå sentralt i overvakinga av smittsame sjukdommar i Europa, og skal samarbeide nært med Den europeiske styresmakten for næringsmiddeltryggleik (EFSA), Det europeiske kontoret for lækjemiddelvurdering (EMEA), Verdshelseorganisasjonen (WHO) og relevante frivillige organisasjonar.

Eit styre som er samansett av representantar for alle land som tek del i byrået, skal leie verksemda. Byrået skal ha en relativt liten kjernestab med 30-40 personar i startfasen. Det er ikkje meint å skulle erstatte nasjonale folkehelseinstitusjonar, men skal samordne og formalisere samarbeidet mellom desse. Smittevernbyrået skal ha ein sjølvstendig rolle med omsyn til nasjonale helsestyresmakter for å sikre fagleg uavhengig hjelp av høg kvalitet. Det formaliserte samarbeidet vil gjere det enklare å samanlikne data over landegrensene og å planleggje og samordne prosjekt der fleire land tek del.

Se mer omtale i Europalov.

 

Byrået, som av alle steder ligger utenfor Stockholm i kommunen Solna, har ikke ytret seg på egen hjemmeside  om korona siden 24.mars hvor de kommer med en del anbefaler rettet mot gravide, eldre og personer med kroniske lidelser. Først 8. april kom det en anbefaling om bruk av munnbind noe man i Norge foreløpig ikke mener er nødvendig.

Byrået samler imidlertid en oversikt over situasjonen i de enkelte land som oppdateres løpende og som vi bringer her.

 Onde tunger har antydet at EU har større beredskap ved dyresykdommer enn for sykdommer som rammer mennesker. Da kugalskapen slo inn, haglet det med anbefalinger og regler som skulle følges.