EU-Kina: Ingen menenskerettigheter.

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Violetta Kuhn/dpa / NTB scanpix Europa har menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Kan den bety noe i handelsavtaler?

EU-Kina: Ingen menneskerettigheter.

EU og Kina har nylig inngått en avtale om investeringer. Men den sier lite om grunnleggende menneskerettigheter herunder arbeidstakerbeskyttelse. Det har en rekke organisasjoner reagert på deriblant den europeiske faglige samorganisasjonen DEFS.

Den er alvorlig uroet over at det ikke er noen klausul om menneskerettigheter. Det sender et alvorlig signal om at EU vil ha et tettere samarbeid med Kina uansett hvor mange og grove brudd som kommunistpartiet gjør mot disse rettighetene. Det skjer samtidig som Peking bryter mot internasjonale traktater og nekter internasjonalt innsyn.

EU velger å se bort ifra økende beviser om tvangsarbeid i Tibet og Xinjiang-provinsen.

I oppropet heter det at EU har både en traktatmessig plikt og moralsk forpliktelse å stå fast ved sine grunnleggende prinsippet for demokrati, lover og menneskerettighetenes universelle betydning i forhandlingene med Kina. Organisasjonen oppfordrer derfor til at Europakommisjonen og Rådet må kreve at Kina undertegner ILOs (den internasjonale arbeidsorganisasjonen) sine kjernekonvensjoner bl.a. om forbud mot barnearbeid.