EU: Kald økonomisk vinter

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
EUs økonomi vil fryse til i vinter under koronakulden.

EU: En kald økonomisk vinter

De økonomiske utsiktene for resten av høsten og vinteren er dystre. Lyst var det heller ikke i vår og på forsommeren da det meste av økonomiske aktiviteter bremset opp eller stoppet helt på grunn av nedlukning. Utsiktene for denne vinteren kan bli verre til tross for alle mulig hjelp og støttetiltak for å holde tingene i gang.

EUs økonomiske analyser bekrefter dette etter svært hyggelige veksttall i tredje kvartal. Men veksten er basert på en kraftig nedgang i 1. kvartal og de er ikke ennå oppe på nivået fra før 12. mars som er den avgjørende datoen i hele året 2020.

Nå stenger land etter land ned med ulike virkning på den økonomiske aktiviteten, men i hovedsak blir den lavere enn planlagt. Et lite lyspunkt finnes, og det er at arbeidsledigheten øker mindre enn hva den økonomiske nedgangen skulle tilsi. Det skyldes alle de tiltak som ulike regjeringer har satt inn med permitteringsstøtte, kortidsarbeid og annet. Det har imidlertid medført økende offentlig gjeld og underskudd i budsjettene som det kan koste dyrt å kvitte seg med.

Arbeidsledigheten vil gå opp fra 7,5 prosent i eurosonen  i 2019, til  8,3 prosent  i 2020 og 9,3 prosent i 2021 for forhåpentligvis å synke etter hvert som pandemien rulles tilbake ved hjelp av vaksiner.

Men det EU nå sier er: Den økonomiske vinteren kommer.