EU i karantestrid

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Illustrasjonsfoto: Science Photo Library/NTB scanpix Det strides om testing, munnbind og karantene.

EU er i karantenestrid.

EU mener at karanteneplikt for flypassasjerer ikke er nødvendig fordi smitterisikoen er lav, kun en prosent. ESA, EFTAs overvåkingsorgan, har reagert på hotellekaranteplikt for folk som bor i Norge, men som ikke eier egen bolig eller fritidsbolig. ESA lurer på om det hindrer "fri flyt av personer" som er et EØS-krav. I tillegg lurer de på om det er diskriminerende mot andre lands borgere.

Det er to organer som sammen går ut og sier at flypassasjerer ikke er en fare. Det er the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) som ligger i Stockholm og  the European Union Aviation Safety Agency (EASA) som ligger i Køln.

Det er ikke mulig å se noen felles EU-strategi. Norge følger sine egne regler for karantene og koronatest. Tallene fra Gardermoen viser at knapt hver femte reisende som lander der, oppsøker frivillig teststedet.

Det er gjort unntak for helsepersonell og en del andre grupper utenlandske arbeidstakere. Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen derimot ønsker å begrense antall flygninger særlig fra Polen.

Men heller, ikke verdens helseorganisasjons Europakontor (WHO-Europa) anbefaler testing av flypassasjerer.

For den enkelte flypassasjer er det ikke lett å følge med på hva som er fornuftig eller ikke.