EU: Forhandlinger om digitalisering

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Istock

EU: Forhandlinger om digitalisering

Arbeidslivets parter i Europa (EU/EØS) skal forhandle om digitaliseringsutfordringene i arbeidslivet med sikte på en mulig avtale. Norsk LO har oppnevnt sin representant i forhandlingsgruppen og heter Ketil Stålesen og arbeider i LOs næringspolitiske avdeling. Forhandlingene med private arbeidsgivere organisert i BusinessEurope og CEEP (offentlig virksomheter) skjer via DEFS, Den europeiske faglige samorganisasjonen og starter 25. juni.

Forhandlingsmandatet har vært drøftet i flere omganger og er godkjent av alle medlemsorganisasjoner.

Også innenfor EU-kommisjonen gjøres det tanker om å regulere digitalisering. Her er et bud og som viser omfanget av utfordringene. 

En eventuell avtale mellom partene vil mest sannsynlig overlate innføring i hvert enkelte land gjennom avtaleverket.

 

 

 

Kontakt