eu forbyr AstraZenecka

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

EU går til sak mot AstraZenecka

Om det ikke er direkte krig mellom EU og medisinprodusenten AstraZeneca, så er det i alle fall et kraftig stikk som EU-kommisjonen nå retter mot selskapet. EU-kommisjonen går til sak i første rekke på grunn av avtalebrudd. Selskapet har ikke kunnet levere det antall vaksiner som de har lovet.

Det er snakk om under halvparten av det EU var lovet noe som har satt dem i et merkelig lys siden de har lovet massevaksinering fram mot sommeren. I tillegg har de, antagelig, sent doser ut av EU i retning av Storbritannia som har kommet mye lengre i vaksineringen av sine innbyggere. EU har derfor truet med å strupe eksporten.

Dette er det foreløpige toppen av striden mellom EU-kommisjonen og det svensk-britiske selskapet. I tillegg til det er jo denne vaksinen satt på vent i en rekke land på grunn av flere tilfeller av  blodpropp, noen med dødelig utgang, etter å ha tatt vaksinen.

Det siste er ikke tema i en kommende rettsak, men bidrar til å svekke omdømmet til selskapet.

Til gjengjeld har land som har satt vaksinen på vent eller stoppet den, aller velvilligst tilbudt den til land med lavere betalingsevne som om det i seg selv demper faren for blodpropp. Nå har man også i Danmark blitt enige om at den kan gis til folk på frivillig basis, siden prinsippet for vaksineringen er at den sal være frivillig. Det samme har skjedd med en annen vaksine som brukes i Danmark, nemlig Johnson og Johnson vaksinen som er av amerikansk opprinnelse.

Les mer her.