EU er fortsatt uklare om minstelønn.

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Tyskland har sammen med 21 EU-land en politisk bestemt minstelønn. Hva vil EU prøve å få til?

EU fortsatt uklare om minstelønn

EU-kommisjonen offentliggjorde denne uken et nytt dokument om en "rimelig minstelønn for alle arbeidstakere" såkalt fase 2-konsultasjoner med partene i europeisk arbeidsliv.

Utspillet fra kommisjonen bringer ikke særlig mer klarhet hverken om hva eller hvordan dette skal skje fordi det sies ikke noe om hva slags regler som skal gjelde eller "instrument" som det heter i EU-sjargongen. Kommer det et direktiv (lov) eller en anbefaling? Det er fortsatt uklart og det er fortsatt ulike oppfatninger i europeisk fagbevegelse om hva som er best. Mens land lenger øst og sør ønsker et lovverk, mener de nordiske at man ikke skal ha noen form av innblanding fra politiske myndigheter, være seg norske eller andre i lønnsdannelsen.

Nå vil man drøfte utspillet på et styremøte i DEFS den europeiske faglige samorganisasjonen den 3. juli før man svarer kommisjonen en gang etter sommerferien.

 

DEFS sier i en pressemelding at situasjonen etter koronakrisen øker behovet for å etablere en minstelønn man kan leve av og at man må styrke forhandlingsretten i en rekke land fordi den er blitt svekket bl.a. av EUs budsjettregler. I flere land er kollektive forhandlinger nærmest ikke eksisterende og det er den beste måten å etablere riktige lønns- og arbeidsvilkår.

I Sverige er det fortsatt tommelen ned for alle mulige forslag, i følge TCOs sjefsjurist Magnus Lundberg.