EU: Enighet om skriftlige avtaler

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

EU: Enighet om skriftlige avtaler

EU er blitt enige om nye regler for det som heter Opplysningsdirektivet om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår, ofte forkortet til direktivet om skriftlige avtaler som første gang ble vedtatt i 1991.

I det nye direktivet, som skal til endelig godkjenning i Europaparlamentet og Rådet, åpner man for seks måneders prøvetid. Man skal ha en skriftlig avtale enten fra dag en, eller i visse tilfeller innen sju dager og det skal gjelde for alle kontrakter over 12 timer i måneden.

Direktivet stiller altså minimumskrav til blant annet informasjon om arbeidsvilkår, prøvetid, kompensasjon for innstilte timer og retten til å jobbe for flere arbeidsgivere parallelt.

To viktige stridsspørsmål i forhandlingene er nå avgjort til fordel for de nordiske landene.Det ene er at definisjonen av arbeidstaker fortsatt skal bestemmes nasjonalt. Det andre er at man kan avvike på visse vilkår fra direktivet gjennom kollektive avtaler for fagforeninger med innstillingsrett. Det siste betyr at fagforeningen/forbundet må ha en viss størrelse slik at man ikke kan bruke husforeninger til å vanne ut direktivet.

Se pressemeldingen fra europeisk fagbevegelse her

Se pressemeldingen fra Kommisjonen her

Kontakt

Kontakt