EU: Enighet i deler av selskapsrettspakken

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

EU: Enighet i deler av selskapsrettspakken

Forrige uke ble det i såkalt trilog (forhandlinger mellom Rådet og Europaparlamentet) enighet med det som er del to av den såkalte «Company Law Package». For Europeisk fagbevegelse, som nok hadde håpet på et bedre resultat, har de viktigste punktene vært det som omhandler såkalte postkasseselskaper samt arbeidstakeres rettigheter ved flytting av selskapers virke.

Direktivforslaget inneholder blant annet bestemmelser ved grenseoverskridende aktiviteter for selskaper knyttet til restruktureringer, fusjoner og spalting av selskaper. Med direktivforslaget om selskapers grensekryssende mobilitet, ønsket Kommisjonen å finne en balanse mellom selskapers frie bevegelighet i det indre marked, og å hindre misbruk av denne friheten. Direktivforslaget fastsatte felles prosedyrer på EU-nivå for hvordan et selskap kan flytte fra et EØS-land til et annet, fusjonere, eller spaltes i to eller flere enheter på tvers av grensene, uten at selskapet må avvikles i den opprinnelige registreringsstaten.

Onsdag forrige uke i en ekstraoppsatt trilog ble det altså enighet. Avtalen innebærer økt rettssikkerhet på områder der det tidligere har manglet reguleringer. Fra faglig hold har Den europeiske faglige samorganisasjon DEFS vært spesielt opptatt av medarbeiders medbestemmelse og involvering i slike prosesser, samt motvirkning av uheldige praksiser rundt bruken av såkalte postkasseselskap, opprettelse av selskap for å unngå regler rundt rettigheter til de ansatte, eller ved unngåelse av skatter og avgifter.

Det rapporteres at den endelige avtalen er bedre enn det opprinnelige forslaget fra kommisjonen og bedre enn Rådets opprinnelige tilnærming, men dårligere enn de forbedringene som Europaparlamentet ønsket å ta inn. Avtalen fastsetter terskelverdier rundt hvilke grenser som er tilstrekkelige til å utløse medarbeiders rett til medbestemmelse i det nye selskapet etter restrukturering, fusjon eller spalting.

For å motvirke kunstige ordninger satt opp for å unngå for eksempel skatter, blir den opprinnelige medlemsstaten selskapet lå i forpliktet til å undersøke vilkårene for flyttingen av selskapet, sett i lys av en liste med kriterier rundt hvilken type virksomhet det er snakk om å utøve.

Avtalen blir nå ønsket velkommen av EU-kommisjonen og den sosialdemokratiske gruppen i Europaparlamentet (S&D), mens fagbevegelsen har i tidligere uttalelser gitt uttrykk for ønske om flere og sterkere forbedringer. Avtalen er ikke offentliggjort enda, derfor er selve teksten foreløpig ikke kommentert fra DEFS.  

 

Kontakt